Zorg in Werk b.v.

Maar 2 • 6454 AM Jabeek
Telefoon: (046) 411 22 12
Fax: (0847) 12 36 66
E-mail: info@zorginwerk.nl
Website: www.zorginwerk.nl
Kaartje en routebeschrijving

KvK: 14083396

 
specialisten in verzekerings-
en bedrijfsartsenzorg            


Zorg in Werk b.v.

Gezonde werknemers zijn goed voor het bedrijf. Van dat belang is iedereen overtuigd. Maar je wilt als onderneming wel grip houden op het arbo- en veiligheidsbeleid. Zelf mee sturen en geen verplichte winkelnering. De nieuwe arbowetgeving maakt dit mogelijk. En Zorg in Werk helpt daarbij.


Wetgeving

De arbowetgeving is medio 2005 aangepast. Bedrijven moeten nog steeds een contract hebben met een gecertificeerde bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding. Ze blijven immers verplicht de Wet Verbetering Poortwachter uit te voeren. Maar de psychosociale hulpverlener en arbeidshygiënist, de arbeids- en organisatiedeskundige en veiligheidsdeskundige kiest u voortaan zelf. Deze deskundigheid hoeft niet meer bij een arbodienst afgenomen te worden. Bedrijven met meer dan 15 medewerkers mogen zelf een eigen medewerker tot preventiemedewerker benoemen. Zo bouwt u uw eigen arbodienst.


Wat doet Zorg in Werk?

Zorg in Werk kan de spil zijn in uw eigen arbodienst. Hier werken gecertificeerde bedrijfsartsen. De verplichte taken op het vlak van verzuimbegeleiding, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, arbeidsomstandighedenspreekuur en eventueel aanstellingskeuringen, nemen wij voor onze rekening. Alle andere disciplines zijn beschikbaar als dat nodig is. Daartoe beschikken we over een uitgebreid netwerk van ervaren en deskundige arbospecialisten. Die schakelen we pas in als dat nodig is. Als dat meerwaarde voor u en uw werknemer oplevert. Zo bent u verzekerd van een goede verzuimbegeleiding, voldoet u aan de Wet Verbetering Poortwachter, maar houdt u zelf de touwtjes in handen.


'Designed by Freepik'Onze sterke kanten

Zorg in Werk is een kleine organisatie.
Dat betekent onder andere:

  • Korte lijnen: werkgevers hebben een direct aanspreekpunt.
  • Maatwerk: in overleg met de opdrachtgever bepalen we hoe we een en ander zo organiseren, dat het voldoet aan de wettelijke verplichtingen en tegelijkertijd voor het bedrijf optimaal rendement oplevert.
  • Kwaliteit: doordat uit een breed netwerk van psychologen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en veiligheidsdeskundigen kan worden gekozen, kan voor elke situatie de beste deskundigheid ingeschakeld worden.
  • Lage kosten: door de geringe overhead en de kleinschalige organisatie kunnen de kosten beperkt worden gehouden
Kleinschalig betekent niet kwetsbaar. Daar staat ons netwerk borg voor.

Onze werkwijze

De bedrijfsarts is al lang niet meer de controleur van vroeger. Veel meer is hij (of zij) een soort huisarts binnen de onderneming. Zo werken we ook. Ons doel is om gezondheid te bevorderen en daarmee verzuim te beperken. En dat bereik je vooral door naar individuele mensen te kijken en te luisteren. De één moet je misschien afremmen en tegen zichzelf in bescherming nemen; de ander juist stimuleren. Als bedrijfsarts speel je in dat proces de rol van katalysator. Samen zoeken we naar een oplossing. Met als doel ziekteverzuim terug te dringen. Dan kan door te verwijzen naar specialistische hulp. Als gecertificeerd bedrijfsarts mogen we dat. Maar het kan vaak ook door een gesprek aan te gaan met leidinggevenden èn medewerkers.

De mensen achter Zorg in Werk b.v.


Maria Bemelmans-Bruls
heeft sinds 1994 ervaring als bedrijfsarts en sinds 1987  als verzekeringsarts. Ze  heeft  gewerkt in meerdere arbo-organisaties. Ze heeft geneeskunde gestudeerd in Maastricht.


Phil Winteraeken-Bruls
Zij werkt 10 jaar bij Zorg In Werk als administratieve kracht.

Wij hebben ervaring in zowel grote als kleinere bedrijven:
variërend van gezondheidszorg, onderwijs, allerlei productiebedrijven, bouw en transport, metaal tot en met chemie.


Medische keuringen

Ook voor verschillende keuringen kunt u bij ons terecht. Het kan variëren van rijbewijskeuringen of beroepskeuring of check-ups. U kunt al wat informatie vinden verderop in deze website. Aarzel niet om contact op te nemen met ons. We blijven maatwerk bieden in de hele provincie.

Medische keuringen
Prijsindicatie en voorwaarden
Tarieven verzekeringsarts
Contactgegevens
Nuttige links:
   
 http:/www.uwv.nl
https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB

Zorg in Werk (Kvk 14083396) is eigendom van Bemelmans-Bruls Beheer (Kvk 14083379)